PRODUKTY I POWIERZCHNIE

OBRÓBKA STRUMIENIOWA

Pod pojęciem obróbki strumieniowej rozumie się obróbkę powierzchniową materiału lub przedmiotu obrabianego poprzez działanie ścierniwa. Zastosowana przy mirroINOX obróbka strumieniowa iniektorowa/Venturiego nadaje się szczególnie do uzyskiwania równomiernych powierzchni jednolitych. Za podstawę kontroli bierze się szorstkość powierzchni, jej stopień połysku oraz wrażenie wizualne.

  WYMIARY

Szerokość: 0 – 2050 mm
Długość: 0 – 6000 mm
Wysokość/grubość: 0,5 – 30 mm

  MATERIAŁ

Stal szlachetna nierdzewna
Mosiądz
Aluminium
Szkło
Tytan

  ŚCIERNIWO

Szklane paciorki (od bardzo drobnych po grube)
Stłuczka (od bardzo drobnej po grubą)
Koraliki ceramiczne (od bardzo drobnych po grube)
Korund szlachetny (od bardzo drobnego po gruby)
Krzem (od bardzo drobnego po gruby)

  CECHY SZCZEGÓLNE

Możliwa obróbka jednostronna lub obustronna. Obróbka strumieniowa dekoracyjna, jak np. można dokonać każdego rodzaju obróbki strumieniowej gradacyjnej lub obiegowej elementów ram. Wystarczające moce produkcyjne gwarantują jak najszybsze dostawy.

Czekamy na Państwa pytania...

Języki